Přehled vykonávaných prací

Provádíme zateplení fasád bytových i rodinných domů, využíváme zateplovací systémy na bázi tepelně izolačních materiálů různých výrobců. Používáme pouze kvalitní certifikované a odzkoušené zateplovací systémy, které jsou certifikovány pouze jako celý systém.

Nabízíme tyto typy zateplovacích systémů:

 • Kontaktní zateplovací systémy s tepelným izolantem polystyrenovými deskami.
 • Kontaktní zateplovací systémy s tepelným izolantem deskami z minerální plsti.
 • Zateplovací systémy na bázi tepelně izolačních omítek.
 • Kontaktní zateplovací systémy s tepelným izolantem polystyrenovými deskami.

  Jedná se o nejrozšířenější způsob vnějšího zateplení obvodových stěn budov ať již bytové nebo rodinné výstavby. Tyto zateplovací systémy se vyznačují v porovnání s ostatními poměrně nízkými pořizovacími náklady a vysokými užitnými vlastnostmi. Podle potřeby zachovávají tvar fasády, popř. se naopak velmi dobře zpracovávají při modelování nových ozdobných prvků zateplovaných fasád (šambrány okolo oken, parterové a podparapetní římsy, různé imitace nárožních kamenů apod.). Povrchovou úpravu těchto zateplovacích systémů tvoří tenkovrstvé šlechtěné omítky v různém provedení o různých zrnitostech a to buď již probarvené od výrobce, nebo přímo na stavbě opatřované barevnými fasádními nátěry.

  Kontaktní zateplovací systémy s tepelným izolantem deskami z minerální plsti.

  Díky lepším difúzním vlastnostem je to vhodný způsob zateplení starších objektů, kde obvodové zdivo má díky chybějící nebo narušené izolaci proti vodě větší vlhkost. Dále se používají pro zateplení výškových budov, konkrétně obvodových stěn nad 22,5 m výšky nad zemí a to v souladu s platnými stávajícími požárními předpisy. Povrchovou úpravu těchto zateplovacích systémů tvoří také tenkovrstvé šlechtěné omítky v různém provedení o různých zrnitostech a to buď již probarvené od výrobce, nebo přímo na stavbě opatřované barevnými fasádními nátěry.

  Zateplovací systémy na bázi tepelně izolačních omítek.

  Tento typ zateplení fasád nachází své uplatnění především při zateplení fasád historických objektů, kdy z hlediska kulturní a památkové péče, je nutné zachovat historický vzhled fasády. Jedná se o zateplení tepelně izolační omítkou s přísadou polystyrenových kuliček.

  Kontaktní zateplovací systémy.

  Kontaktní zateplovací systémy jsou způsobem vnějšího zateplení domů. Umožňují zachování původního rázu fasády (svrchní vrstu tvoří omítka).Výhodou kontaktních zateplovacích systémů je celistvé zateplení fasády bez jakýchkoli tepelných mostů. Tepelná izolace je u tohoto systému přímo spojena lepidlem a hmoždinkami s původním zdivem a omítkovou vrstvou.

  Projektová dokumentace

  V souvislosti s realizací stavebních prací a prováděním jednotlivých zakázek, zajišťujeme pro naše zákazníky i kompletní servis po stránce veřejnoprávních dokladů potřebných pro provádění zakázek, včetně vstupních podkladů a vydání stavebního povolení popř. ohlášení stavebních prací.

  Výměna oken

  Okna jsou největším zdrojem úniku tepla na obvodovém plášti budovy. K dokonalé zateplené fasádě bezesporu patří i výměna starých tepelně neizolujících oken za okna nová plastová nebo dřevěná z europrofilů s kvalitním izolačním dvojsklem. V souvislosti se zateplením fasády Vám prostřednictvím našich smluvních partnerů zabezpečíme jejich výměnu. Ušetříte tak náklady na lešení a záruku za veškeré práce ponese pouze naše firma.

  Revitalizace

  Revitalizace nebo-li znovuoživení, je ucelený souhrn pracovních operací, prodlužujících životnost stavby. Znovuoživením Vašeho domu získáváte jednak bytový dům s novou, moderní fasádou a lepší ekonomikou provozu,.Sníží se Vám náklady na vytápění domu a zlepší se celková tepelná pohoda.

  Oprava plochých střech

  Provádíme nejen opravy vadné a nefunkční hydroizolace plochých střech, ale i jejich úplnou generální opravu, včetně tepelné izolace DACHROCK nebo ORSIL tak, aby střecha ve spojení se stávajícím střešním pláštěm vyhověla platným ustanovením ČSN o tepelném odporu rekonstruovaných plochých střech. Na hydroizolační vrstvu používáme jedny z nejkvalitnějších materiálů výrobce NOVAGLASS. Součást našich prací je i provedení výměny klempířských prvků souvisejících se střechou a zajištění jejich funkčnosti provedením zednických prací (chybějící omítky). Pro zajištění odvodů kondenzátů střešní plášť opatřujeme odvětrávacími komínky.

  Výměna vstupních domovních dveří

  Naše firma Vám zajistí výměnu vstupních dveří do vašeho domu z kvalitních hliníkových nebo plastových profilů, zasklené izolačním dvojsklem. Součástí realizace může být i dodávka nového zvonkového tabla, včetně rozvodů domácího telefonu po obytném domě a nových poštovních schránek.

  Sanace a oprava betonový konstrukcí

  Do této oblasti především řadíme sasnace betonových konstrukcí balkónů a lodžií, kterou provádíme pouze odzkoušenými certifikovanými sanačními systémy, které jsou certifikovány jako celý sanační systém. Pomocí speciálních hmot provedeme hloubkové ošetření zkorodované výztuže dle DIN 55928, doplnění chybějících výtluků a novou povrchovou úpravu. Důležité v této oblasti je především používání materiálů k tomu určených, aby došlo ke spojení starých původních vrstev betonové konstrukce s novými vrstvami a tím i ke spolupůsobení konstrukce jako celku.

  Souhrn všech prací :

 • Zateplování fasád panelových domů,
 • výměny meziokenních vložek panelových domů,
 • zednické a obkladačské práce,
 • sanace balkonů a lodžií,
 • generální opravy a kompletní rekonstrukce budov,
 • rekonstrukce bytů a bytových jader,
 • izolace budov,
 • výměny oken a dveří plastová i EURO,
 • opravy popřípadě nátěry fasád,
 • montáže lešení a tesařské konstrukce,
 • generální opravy a zateplení střech,
 • klempířské práce, izolace,
 • dodatečné provedení izolace objektu proti zemní vlhkosti,
 • sanace zdiva,
 • opravy kanalizace,
 • elektroinstalace,
 • vodo a plynoinstalace,
 • výměna oken,
 • zemní práce.

  Zabýváme se i řadu let úpravou interiérů i venkovních částí objektů, moderní i klasickou technologií nátěrů a maleb. Disponujeme kvalifikovanými řemeslníky, kteří jsou schopni uspokojit i ty nejnáročnější požadavky. Mimo běžné natěračské ,malířské a tapetářské práce provádíme jedno i více barevné nátěry fasád, renovujeme truhlářské výrobky jako dveře, okna i nábytek (fládrování). Věnujeme se úpravě omítek a lepení papírových i látkových tapet. Po projednání,lze použít jakýkoliv materiál dle požadavků zákazníka . Na dílo poskytujeme záruku 60 měsíců ode dne předání ( zápis o předání a převzetí ).

  Při větším rozsahu prací přistupujeme i k cenám smluvním.

 • logo
  1. banner
  2. banner
  3. banner
  4. banner
  5. banner

  NOVAKONSTRUKT s.r.o.
  č.p. 232
  779 00 Bystročice

  Spisová značka:
  C 29951 vedená u Krajského soudu v Ostravě

  IČO: 277 96 591
  ID schránky: sk3qkww

  Jednatel:
  Ivan Novák
  tel.: (+420) 777 101 757
  e-mail: novakonstrukt@email.cz

  Stavbyvedoucí:
  Miroslav Blaženec
  tel.: (+420) 603 573 724